Opleidingsvorm 3

Voor wie?

Deze opleidingsvorm is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 13 jaar met:

  • een verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod of
  • een verslag buitengewoon onderwijs type 3 (gedrag– en emotionele problemen) of
  • een verslag buitengewoon onderwijs type 9 (autisme en IQ boven de 60)

Per uitzondering, en mits toestemming van het CLB, kan je op 12-jarige leeftijd instappen.

Doelstelling

Opleidingsvorm 3 heeft als doelstelling :

  • jongeren voor te bereiden op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit
  • jongeren voor te bereiden op het integreren en optimaal functioneren in de maatschappij

Zo leiden we op tot het behalen van een getuigschrift buitengewoon beroepsonderwijs, een getuigschrift van verworven competenties of een attest van verworven vaardigheden.

Werking

In “De Regenboog” staan alle leerlingen centraal: zij worden in kleine klasgroepen individueel begeleid en bijgestuurd. Het individueel handelingsplan is de leidraad doorheen het begeleidingsproces. Met het ganse team (leerkrachten, logo, kiné, ergo, ortho, …) streven we de geselecteerde doelen na.


Nieuwkomers worden door de kinesitherapeut—ergotherapeut getest op hun motoriek, houding, enz. … Er is ook een logopedist aanwezig. Zij test de leerlingen op hun mogelijkheden inzake omgangstaal, stem, woordenschat, zinsbouw, lezen en schrijven. Als blijkt dat er zich moeilijkheden voordoen, ondersteunen de logopedisten en kinesisten - ergotherapeuten, zowel individueel een leerling als klasondersteunend.

Structuur van onze opleidingen

  • Oriëntatiefase

               1ste observatiejaar

  • Opleidingsfase: 2de + 3de jaar

                Bakkersgast

                Interieurbouwer

                Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

  • Kwalificatiefase: 4de + 5de jaar

                Bakkersgast

                Interieurbouwer

                Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

  • Integratiefase: 6de jaar

                Alternerende Beroepsopleiding (ABO)

 

 

 

 

 

Bekijk het studieaanbod →