Over De Regenboog

Campus De Regenboog is een hartelijke school. Onderwijs en zorg op maat maken ons buitengewoon. Liefdevolle kordaatheid kenmerkt onze omgang met elkaar. Onze christelijke levensopvatting kleurt de manier waarop wij onze jongeren willen benaderen en begeleiden naar de toekomst.


"Maximale kansen voor iedereen" is ons motto. We moedigen onze jongeren dan ook aan in zichzelf te geloven en te durven vertrouwen op de ander. Zo willen we hen weerbaar maken voor elke tegenwind. Als buitengewoon onderwijs willen wij aandacht hebben voor heel wat uiteenlopende problemen bij jongeren van 13 tot 21 jaar: licht of matig mentale vertragingen, karaktermoeilijkheden, autisme spectrum stoornissen, gon -begeleidingen…..


Jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben, bieden we een specifieke begeleiding aan tijdens hun leerproces.
Alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om die kansen te scheppen die iedere leerling nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontplooien.
Samenwerken met ouders, CLB en andere externe instanties dragen wij dan ook hoog in het vaandel.


De Regenboog is een levendige school waar er een open, spontane en vriendschappelijke sfeer heerst. De school behoort tot de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw (SOLV) en is tevens lid van de scholengemeenschap Sint -Trudo. De vele veranderingen binnen het onderwijslandschap worden steeds op de voet gevolgd. Op die manier willen we naar buiten treden en onze blik verruimen: het echte leven speelt zich niet af binnen de schoolmuren maar er buiten. Mede hierdoor kunnen we onze jongeren optimaal voorbereiden op een steeds veranderende maatschappij.


Door een goede samenwerking tussen schoolbestuur, directie, alle personeelsleden, leerlingen en ouders bouwen we samen aan jullie toekomst.

Documenten