Project Borgerhoff "Dreamcatcher"

Fonds Borgerhoff heeft zich als missie opgelegd hulp te verlenen aan personen of verenigingen met menslievende, godsdienstige, wetenschappelijke of pedagogische doelstellingen. De activiteiten die zij beoogt om dit doel te bereiken zijn raadgevingen, studies of andere tussenkomsten, en indien nodig het toestaan van fondsen, leningen, waarborgen of aanmoedigingsprijzen.

Dreamcatcher is een project van Fonds Borgerhoff. Het is een project dat er wil zijn voor kinderen die jammer genoeg nog al te vaak vergeten worden. Fonds Borgerhoff wil daarom deze kinderen helpen om hun 'droom' te realiseren. Hiervoor worden groepjes van scholen voor buitengewoon onderwijs type 2 aangeschreven. Hierin wordt hen gevraagd om met de kinderen, op een creatieve manier, een project te definiëren waarin zij hun droom voorstellen. Wij, als school, hebben een project 'dolfijnen' ingediend, dat door het fonds uitgekozen is voor realisatie.

Het project houdt in dat we een tweedaagse uitstap maken naar Brugge, waarin we het Boudewijn Seapark gaan bezoeken, inclusief een 'VIP-ontmoeting met dolfijnen'. Vervolgens overnachten we in een jeugdherberg met alle nodige zorgen (maaltijden, spelletjesavond,...) zodat we de volgende dag vol goede moed de stad Brugge kunnen gaan verkennen. Ter voorbereiding organiseren we de dagen voordien al verschillende workshops in de school waaraan alle leerlingen deelnemen. 

Speciale dank gaat dan ook uit naar de mensen die ons de steun geven om dit prachtige project te realiseren, met name Fonds Borgerhoff!